Platba v hotovosti jen do 270.000,-Kč

Věděli jste, že maximální platba v hotovosti se z 15.000 EUR změnila na 270.000,-Kč? Pokud hotovostní platba přesahuje tuto částku, je nutné provést rozdíl bezhotovostně.

Nejstarším a nejosvědčenějším způsobem placení je hotovost. Hotově zaplatíte kdykoli a kdekoli. Ne každý obchodník má platební terminál a ne každý obchodník bere zrovna váš typ karty. Málokdo také dává „na fakturu“, ale upřednostňuje hotovostní platbu, zejména u nových neověřených zákazníků.

  Dlouhou dobu nebyly hotovostní platby nijak omezeny a mohli jsme platit hotově jakoukoli částku. Dnes však v České republice platí zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který byl koncem roku 2014 změněn zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.   Podle tohoto zákona se nově za platbu v hotovosti považují také půjčky a dary. Platbou se rozumípředání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby.   Za platbu v hotovosti se podle zákona o omezení plateb v hotovosti nepovažuje:

  • vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
  • výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
  • předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
  • zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodůosobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
  • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících vezpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.

Limit pro hotovostní platby

Limit pro hotovostní platby od konce roku 2014 je 270 000 Kč (předtím to bylo 350 000 Kč). Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, které provedl tentýž poskytovatel platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.   Nově zákon také příjemci platby zakazuje přijmout platbu, která překračuje limit, jestliže nebyla provedena bezhotovostně. Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje limit 270 000 Kč, je povinen provést platbu bezhotovostně.  

Bezhotovostní platbou se rozumí platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.   Platba v cizí měně se přepočte na české koruny směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.   Zákon platí jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

Pokud fyzická nepodnikající osoba poruší povinnost provést platbu bezhotovostně (při překročení limitu), nebo přijme hotovostní platbu, ačkoli částka překročila limit, dopustí se přestupku a může dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. U právnických osob a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

 


100% Club Počet let praxe v realitách: 3 Certifikovaný makléř Realitní profesionál 1