Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba odevzdat do konce ledna 2018

Pokud jste v roce 2017 koupili nemovitost a nebo ji do vlastnictví získali jiným způsobem, máte již pravděpodobně jednu daň vyřešenou a to jednorázovou daň z nabytí nemovitých věcí. 
V souvislosti s nemovitostmi se však hradí i daň z nemovitých věcí. 
Pokud jste si v minulém roce pořídili nemovitost, za rok 2017 byl poplatníkem předchozí vlastník. Vzhledem k tomu, že k 1. lednu letošního roku už byla nemovitost ve vašem vlastnictví, přešla na vás i daňová povinnost pro rok 2018 a vzniká vám tak i povinnost podat daňové přiznání.


Daň z nemovitých věcí: 
Tato daň se platí každoročně a jako jediná daň dopředu – vždy na aktuální kalendářní rok.


Do kdy zaplatit tento rok: 
Poslední den, kdy je možno podat daňové přiznání k této dani letos připadá na středu  31. ledna 2018. Platí se do konce května nebo ve dvou dávkách do konce května a listopadu (s výjimkami pro zemědělce). 
Přiznání se podává jen jednou, pak finanční úřad jen posílá složenky s vyměřenou daní. Znovu se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, když se změní okolnosti (výměra pozemku, způsob užívání stavby, bylo přistavěno patro či více aj.), které ovlivňují výpočet daně. Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.

Skládá se ze dvou daní: 
Daň z nemovitých věcí označovaná též postaru daň z nemovitosti se skládá ze dvou daní. 
• daň z pozemků


• daň ze staveb a jednotek.

Zdaňovací období: 
• kalendářní rok 
• daň se stanovuje vždy ke stavu ke dni 1.1. daného roku. 
• na rozdíl od ostatních daní se platí vždy dopředu, tedy na aktuální kalendářní rok. 

Povinnost podat přiznání: 
• Povinnost podat daňové přiznání vzniká nejen při změně v osobě poplatníka 
• Povinnost vzniká i pokud dojde ke změně okolností rozhodnými pro stanovení daně /například přístavba dalšího podlaží/ 
• Pokud naopak ke změně nedojde a pokud bylo daňové přiznání podáno v některém z předešlých období, daňové přiznání se nepodává! 
• Jestliže tedy letos daňové přiznání k Vaší nové nemovitosti podáte, v roce 2019 si jen počkáte na složenku. 
• Daň vám bude vyměřena na základě letošního roku. 

Přiznání nemusíte podávat, pokud dojde pouze: 
• ke změně sazeb daně 
• ke změně průměrné ceny půdy 
• ke stanovení nebo ke změně koeficientu 

• k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou 

• ke změně místní příslušnosti 
viz též § 13a


Jak vyplnit a podat daňové přiznání: 
Formuláře pro daňové přiznání naleznete na každém pracovišti finančního úřadu. 
Do formuláře pak zanesete údaje o nemovitosti i vypočítané hodnoty. 
Elektronický formulář: 
Jednodušší varianta podání přiznání e – elektronický formulář. Průvodce formulářem vás provede celým procesem vyplnění, dosadí příslušné koeficienty a provede výpočet. Vyplněný formulář si pak můžete vytisknout pro fyzické podání a nebo rovnou odeslat.


Vlastní podání přiznání: 
Výběr tři možnosti. 
• Osobně na příslušném finančním úřadě 
• Poštou 
• Elektronicky 
• Pouze pokud máte aktivní datovou schránku, jste povinni použít jen elektronickou formu.


Jaký finanční úřad: 
Osobní podání se pak děje na finančním úřadu podle místní příslušnosti dané nemovitosti. V rámci jednoho formuláře máte možnost podat přiznání ke všem nemovitostem, které se nacházejí v jednom kraji. Pokud ale vlastníte nemovitosti ve více krajích, bude třeba podat daňové přiznání pro každý kraj zvlášť.


Aktuální daňové formuláře pro rok 2017 ke stažení zde: 


Termín pro podání: 
• Termín pro podání je 31. ledna daného roku. 
• Výjimku tvoří převody nemovitostí na přelomu roku. 
Příklad: 15.12.2017 podán vklad na katastr, ale k zápisu na katastru došlo až 20. 1. 2018, vlastníkem se stáváte zpětně už ke dni 15. 12.2017, protože však došlo ke zpracování až v letošním roce, prodlužuje se vám lhůta o tři kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém byl zápis proveden. Pokud tedy k zápisu došlo 20. 1., máte čas až do konce dubna. A podobně je tomu i u dražeb (viz § 13a).


100% Club Počet let praxe v realitách: 3 Certifikovaný makléř Realitní profesionál 1